ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

§ 1 ALMENHED

A) GÆLDESSFELT Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretningsforhold mellem virksomheden Ludviggo ApS, Aalborgvej 146, 8800 Viborg, Danmark, repræsenteret af deres direktør: Frau Pernille Kristensen (herefter benævnt Ella & Monster) og kunderne i den gældende version på tidspunktet for indgåelse af aftalen. Kunden's modstående almindelige forretningsbetingelser modsættes hermed udtrykkeligt.

B) AFTALE Aftalebestemmelse er tysk.

C) EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER AF FORRETNINGSBETINGELSERNE Virksomheden Ella & Monster er berettiget til efterfølgende supplering og/eller justering af de almindelige forretningsbetingelser. Dette kan f.eks. være nødvendigt på grund af ændringer i lovgivningen eller retspraksis. En efterfølgende ændring af de almindelige forretningsbetingelser fra Ella & Monster træder i kraft, medmindre du protesterer inden for seks uger efter meddelelsen om ændringen. Ved starten af fristen vil Ella & Monster udtrykkeligt gøre opmærksom på virkningen af din tavshed som accept af ændringen af aftalen, og give dig mulighed for at afgive en udtrykkelig erklæring i løbet af fristen. Hvis du protesterer rettidigt, er en ekstraordinær opsigelse af kontraktforholdet muligt. Medmindre Ella & Monster erklærer, at kontraktforholdet fortsat skal gælde under de gamle forretningsbetingelser.

§ 2 AFTALEINDGÅELSE

A) REGISTRERING OG KUNDEKONTO Kunden har mulighed for at oprette en brugerkonto på Ella og Monster firmaets hjemmeside. Først klikker han på knappen "Opret kundekonto" eller vælger funktionen "Registrer kundekonto" under bestillingsprocessen. I næste trin indtaster kunden sine personlige oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, adresse) og vælger en adgangskode til sin konto. Kunden bekræfter indtastningerne ved at klikke på knappen "Opret kundekonto". Dette udgør et tilbud om indgåelse af en brugeraftale. Ella og Monster firmaet vil bekræfte kundens registrering via e-mail. Derved kommer aftalen i stand.

B) AFTALE OG BESTILLING Præsentationen af sortimentet i Ella og Monster firmaets online butik er uforbindende. Bestillingsprocessen på denne hjemmeside består af i alt fire trin. I det første trin vælger kunden de ønskede varer. I det andet trin indtaster han sine oplysninger, herunder faktureringsadresse og eventuel afvigende leveringsadresse, medmindre disse allerede er gemt i hans kundekonto. I det tredje trin vælger han betalingsmetoden. I det fjerde trin har kunden mulighed for at kontrollere alle oplysninger (f.eks. navn, adresse, betalingsmetode, bestilte varer) igen og eventuelt rette indtastningsfejl, før han bekræfter sin bestilling ved at klikke på knappen "bekræft bestilling med betaling". Med bestillingen afgiver kunden en bindende kontrakttilbud. Ella og Monster firmaet vil straks bekræfte modtagelsen af kundens bestilling. Modtagelsesbekræftelsen udgør dog ikke en bindende accept af bestillingen. Ella og Monster firmaet er berettiget til at acceptere den kontraktafgivelse, der ligger i bestillingen, inden for to dage efter modtagelsen af bestillingen via e-mail, telefon, postalt eller ved fremsendelse af varen. Med accepten indgår der en aftale mellem Ella og Monster firmaet og kunden.

C) LAGRING AF KONTRAKTTEKST Kontraktteksten opbevares af Ella og Monster firmaet og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail eller post) efter afsendelse af hans bestilling sammen med de gældende vilkår og kundeoplysninger. Kunden kan imidlertid ikke længere få adgang til kontraktteksten via sælgerens hjemmeside efter afsendelse af hans bestilling. Kunden kan udskrive den relevante hjemmeside med kontraktteksten ved hjælp af browserens udskriftsfunktion.

D) INDIVIDUEL AFTALEINDGÅELSE En individuelt forhandlet købsaftale kan alternativt indgås mellem kunden og Ella & Monster firmaet, som du kan acceptere inden for 14 dage. En aftale kommer ved accept i stand. Der finder ingen særskilt lagring af kontraktteksten sted hos os, men indholdet af aftalen fremgår individuelt af den indgåede aftale.

§ 3 LEVERING

A) DELLEVERINGER Ella og Monster er berettiget til at foretage delleveringer, hvis dette er rimeligt for kunden. Kunden pålægges dog ingen ekstra fragtomkostninger i tilfælde af delleveringer.

B) FORSINKET LEVERING OG PRÆSTATION Leverings- og præstationsforsinkelser på grund af force majeure og på grund af ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder, som Ella og Monster ikke kan forhindre, selv med største omhu (herunder strejker, administrative eller retslige ordrer og tilfælde af forkert eller utilstrækkelig selvlevering trods tilsvarende indkøb), kan ikke tilskrives Ella og Monster. Dette giver Ella og Monster ret til at udskyde leveringen i varigheden af den hindrende begivenhed.

C) TILBAGEKALDELSE Hvis Ella og Monster af ovenstående årsager ikke kan levere, kan de trække sig tilbage fra kontrakten. Ella og Monster forpligter sig til at informere kunden om den manglende tilgængelighed og tilbagebetale eventuelle allerede modtagne ydelser omgående.

D) UDELUKKELSE AF LEVERING Postboksadresser leveres ikke.

E) UNDLADT MODTAGELSE Hvis kunden er forsinket med at modtage den bestilte vare, er Ella og Monster, efter fastsættelse af en rimelig frist, berettiget til at trække sig tilbage fra kontrakten og kræve erstatning for forsinkelsen eller manglende opfyldelse. I løbet af undladt modtagelse bærer kunden risikoen for tilfældigt tab eller forringelse. F) LEVERINGSTID Medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet, foretages leveringen af Ella og Monster inden for 5 dage. Leveringsfristen begynder dagen efter, at betalingsinstruksen er givet til banken i tilfælde af forudbetaling, eller dagen efter kontraktafslutningen i tilfælde af betaling ved levering eller fakturabetaling. Fristen udløber den efterfølgende femte dag. Hvis den sidste dag af fristen falder på en lørdag, søndag eller en officiel helligdag på leveringsstedet, udløber fristen på den næste arbejdsdag.

§ 4 BLOGBESTEMMELSER

Ella og Monster tilbyder en blog med en kommentarfunktion på deres hjemmeside. Brugere af bloggen skal angive deres data, herunder en gyldig e-mailadresse, for at kunne kommentere indlæg. Misbrug af fællesskabsindlæg vil blive deaktiveret eller slettet af Ella og Monster uden varsel. Sådanne fællesskabsindlæg finder især sted i følgende tilfælde: x Bevidst afgivelse af falske og/eller fejlagtige oplysninger, x Fællesskabsindlæg bliver misbrugt som reklameplads for egen virksomhed, x Søgende opmærksommes på et tilbud gennem vage eller endda forkerte oplysninger (herunder falske oplysninger), x Henvisning af brugere til betalte internet- eller telefontjenester (især 0190- eller 0900-numre), x Ytring af sårende, obskøne, truende, stødende eller på anden måde krænkende indhold, der krænker tredjepartsrettigheder, x Offentliggørelse af personlige oplysninger om tredjeparter uden deres samtykke.

§ 5 BETALING

A) PRISER OG FORSENDELSESKOSTNADER Alle priser er inklusive merverdiavgift og er sluttpriser. I tillegg kommer de separat angitte kostnadene for emballasje og forsendelse. Betaling anses først som gjort når Ella og Monster uten betingelser kan disponere over det totale beløpet.

B) BETALINGSFORSINKELSE Kunden kommer i betalingsmislighold hvis betalingen ikke mottas hos Ella og Monster innen to uker etter mottak av faktura. Ved betalingsforsinkelse beregnes det renter til en sats på 5 prosentpoeng over Europasentralbankens referanserente, eller 9 prosentpoeng over Europasentralbankens referanserente ved transaksjoner der forbrukeren ikke er involvert. Hvis kunden blir forsinket med betalingene, forbeholder Ella og Monster seg retten til å belaste et gebyr på 2,50 Euro. Krav om ytterligere erstatning for tap opprettholdes. Kunden har muligheten til å bevise at Ella og Monster ikke har lidd noen eller mindre skade.

C) RETENSJONSRETT Kunden har bare krav på tilbakeholdelse for motkrav som er forfalt og basert på samme juridiske forhold som kundens forpliktelse.

D) SEPA-BETALINGER OG PRE-NOTIFICATION Fakturaer kan betales via SEPA-direkte betalingsordning. Kjøperen gir Ella og Monster en tilsvarende fullmakt (SEPA-basisfullmakt, eller hvis mulig en SEPA-bedriftsfullmakt). Hvis fakturaer for levering av varer og tjenester betales via SEPA-basisdirekte betalingsordning / bedriftsdirekte betalingsordning, mottar kunden en forhåndsinformasjon om trekket. Fristen for forhåndsvarsling (PreNotification) er forkortet til 1 dag for B2B-SEPA-direkte betalinger. I tilfelle av CORE, standard direkte betaling, blir fristen for første betalingsoppdrag (FRST) / engangsbetaling (OOFF) forkortet til 5 dager, og for påfølgende betalingsoppdrag (RCUR) forkortet til 2 dager. Kjøperen forplikter seg til å sørge for dekning av kontoen. Kostnader som oppstår som følge av manglende innløsning eller tilbakeføring av direkte betaling, påligger kjøperen, med mindre manglende innløsning eller tilbakeføring er forårsaket av Ella og Monster.

§ 6 FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE I FJERNHANDELSAFTALER FORTRYDELSESRET FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget og som ikke er transportøren, har erhvervet ejendomsretten til varerne/den sidste vare. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os, Ella og Monster firmaet (Krossener Str. 18a, 10245 Berlin, Telefon: +49 30-23915639, E-mail: info@ellaundmonster.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved at sende os en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan bruge det vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke påkrævet. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen udløber. KONSEKVENSER AF FORTRYDELSEN Hvis du fortryder denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale er modtaget hos os. Vi foretager tilbagebetalingen ved at bruge samme betalingsmiddel, som du har anvendt i den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt er blevet enige om noget andet; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, afhængigt af hvilket tidspunkt der indtræffer først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om din fortrydelse af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af fjorten-dages-fristen. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun hæfte for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion. - SLUT PÅ FORTRYDELSESRETTEN - UNDTAGELSE AF FORTRYDELSESRET Din fortrydelsesret gælder ikke for aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede og til fremstilling af hvilke der er foretaget en individuel valg eller afgørelse af forbrugeren, eller som tydeligt er tilpasset forbrugerens personlige behov. På samme måde gælder fortrydelsesretten ikke for aftaler om levering af varer, der nemt kan forringes eller hvis udløbsdato hurtigt overskrides. SÆRLIGE OPLYSNINGER OM FORHASTET BORTFALD AF FORTRYDELSESRET Ved aftaler om levering af forseglede varer, som af hensyn til beskyttelse af sundhed eller hygiejne ikke er egnet til returnering, bortfalder din fortrydelsesret tidligere, hvis forseglingen af varerne er blevet brudt efter levering. Ved aftaler om levering af lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, bortfalder din fortrydelsesret tidligere, hvis forseglingen er blevet brudt efter levering.

§ 7 EJENDOMSFORBEHOLD

Den leverede vare forbliver ejendom for firmaet Ella og Monster, indtil den fulde betaling af købsprisen er sket. Kunden skal til enhver tid behandle varen, der er under almindeligt ejendomsforbehold, med forsigtighed. Kunden overdrager enhver krav eller erstatning, som de modtager på grund af beskadigelse, ødelæggelse eller tab af de leverede varer, til Ella og Monster. Ved kontraktbrud fra kundens side, især ved betalingsforsinkelse, er firmaet Ella og Monster berettiget til at tilbagekalde købsobjektet. Denne tilbagetrækning af købsobjektet udgør en opsigelse af kontrakten.

§ 8 GARANTI

A) GARANTIKRAV Der lovmæssige garantiret gælder. Et garantikrav kan kun opstå med hensyn til varens egenskaber, og rimelige variationer i varens æstetiske egenskaber er ikke omfattet af garantikravet. Hvis der ud over garantier gives, kan du finde deres specifikke vilkår for hvert produkt. Eventuelle garantier påvirker ikke garantirettighederne.

B) OVERGANG AF RISIKO Risikoen for tilfældig undergang eller forringelse af varen overgår først til kunden ved levering af varen. C) MEDDELELSE Hvis kunden opdager, at emballagen er beskadiget, når den kommer frem til ham, eller opdager en beskadigelse efter modtagelsen af varen, beder Ella og Monster kunden om at informere om det. Der er imidlertid hverken pligt til en sådan meddelelse, eller påvirkning af forbrugerens garantirettigheder ved udebleven meddelelse.

D) EFTERFULDGELSE Hvis varen er mangelfuld, kan kunden vælge at kræve efterfuldelse i form af rettelse eller omlevering. Hvis mangler ikke afhjælpes efter to forsøg på rettelse, har kunden ret til at træde tilbage fra købet eller kræve prisnedsættelse.

E) RETTIGHEDER VED UBETYDELIG MANGEL Hvis der kun er en ubetydelig mangel, har kunden ret til passende prisnedsættelse uden mulighed for at træde tilbage fra købet.

F) ERSTATNING FOR MANGEL Ella og Monster yder ikke garanti for skader, der skyldes ukorrekt behandling eller anvendelse af varen. Ella og Monster yder kun erstatning for mangler på varen i tilfælde af forsætlig handling eller grov uagtsomhed. Denne udelukkelse berører ikke erstatningsansvaret for skader forårsaget af krænkelse af liv, legeme eller helbred. Bestemmelserne i produktansvarsloven påvirkes heller ikke af denne ansvarsfraskrivelse.

G) GARANTI OVER FOR VIRKSOMHEDER Over for virksomheder gælder følgende bestemmelser afvigende fra de lovmæssige garantibestemmelser: I tilfælde af en mangel yder Ella og Monster efter eget valg efterfuldelse i form af afhjælpning eller levering af en ny vare. Risikoen for tilfældig undergang eller forringelse af varen overgår allerede ved levering til den person, der er bestemt til transport. Garantikravet forældes inden for et år efter den nævnte risikoovergang.

H) REKLAMATION AF VIRKSOMHEDER Virksomheder skal straks skriftligt anmelde åbenlyse mangler; ellers udelukkes gældende af kravet om garantiret. Det er tilstrækkeligt at afsende rettidigt. Virksomheden bærer bevisbyrden for alle kravets betingelser, især for manglen selv, tidspunktet for konstatering af manglen og rettidigheden af reklamationen.

§ 9 ANSVAR

A) FRASKRIVELSE AF ANSVAR Ella und Monster samt deres lovlige repræsentanter og medhjælpere er kun ansvarlige i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser (dvs. forpligtelser, hvis overholdelse er af særlig betydning for opnåelsen af kontraktens formål) er berørt, hæftes der også for simpel uagtsomhed. I så fald er ansvaret begrænset til den forudseelige, kontraktypiske, direkte gennemsnitlige skade. Over for erhvervsdrivende hæfter Ella og Monster kun i tilfælde af grov uagtsomhed i forbindelse med ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser, i et omfang svarende til den forudseelige, kontraktypiske, direkte gennemsnitlige skade.

B) FORBEHOLD FOR ANSVAR Forbeholdet for ansvar ovenfor berører ikke ansvar for skader som følge af overtrædelse af liv, krop eller sundhed. Bestemmelserne i produktsikkerhedsloven påvirkes heller ikke af ansvarsfraskrivelsen.

§ 10 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

A) KOMPETENT DOMSTOL Som enekompetent domstol for alle tvister i denne kontrakt er Ella og Monster's forretningsadresse i delstaten Berlin, Berlin, aftalt, medmindre kunden er en erhvervsdrivende, en juridisk person under offentlig ret eller et offentligt retligt særformue eller hvis kunden ikke har en domstol i Forbundsrepublikken Tyskland.

B) LOVVALG Medmindre tvungen lovgivning efter kundens hjemlands lovgivning modsiger det, er tysk lovgivning, med undtagelse af FN-købsloven, aftalt.

C) SALVATORISK KLAUSUL Ugyldigheden af enkelte bestemmelser berører ikke gyldigheden af de øvrige generelle forretningsbetingelser.